Резултати от проекта

Подходът, следван в рамките на настоящата проектна дейност, има за цел да стандартизира най-добрите практики и да позволи резултатите от проекта да бъдат използвани от други европейски страни (извън партньорството по проекта), които са силно засегнати от високите нива на безработица, и да предостави на ПОО организациите и обучителите в цяла Европа „най-добрия“ метод за определяне как/какво от икономиката да се съсредоточи с нови курсове, базирани на умения.

Учебният материал ще предостави на младите/жени NEETs пакет от дигитални учебни ресурси, проектирани въз основа на концепцията за микрообучение: кратки и последователни учебни късове, предоставени в мултимедийни формати, целящи насърчаване на методологии за смесено обучение.

Дигиталните учебни късове ще включват различни ресурси като интерактивни игри, подкасти, видеоклипове за електронно обучение, интерактивни казуси, инфографски ресурси и др.

За да подобрят значителни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност до резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение с атрактивно и креативно оформление, което ще осигури удобна за потребителя среда .

DG-VET Пакет с инструменти и практики за учители/обучители в ПОО и институциите, отговорни за въвеждане на закони и практики ще има следното предназначение:

▫️ Ще осигури наличието и устойчивостта на резултатите от проекта;

▫️ Ще осигури възможно най-високото ниво на международна преносимост и споделеност на инструментите, материалите и методологиите, разработени в рамките на проекта.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive