Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε!

Δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

e-mail: dgvet@e-camara.com

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive