Резултати от проекта

Подходът, следван в рамките на настоящата проектна дейност, има за цел да стандартизира най-добрите практики и да позволи резултатите от проекта да бъдат използвани от други европейски страни (извън партньорството по проекта), които са силно засегнати от високите нива на безработица, и да предостави на ПОО организациите и обучителите в цяла Европа „най-добрия“ метод за определяне как/какво от икономиката да се съсредоточи с нови курсове, базирани на умения.

Учебният материал ще предостави на младите/жени NEETs пакет от дигитални учебни ресурси, проектирани въз основа на концепцията за микрообучение: кратки и последователни учебни късове, предоставени в мултимедийни формати, целящи насърчаване на методологии за смесено обучение.

Дигиталните учебни късове ще включват различни ресурси като интерактивни игри, подкасти, видеоклипове за електронно обучение, интерактивни казуси, инфографски ресурси и др.

За да подобрят значителни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност до резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение с атрактивно и креативно оформление, което ще осигури удобна за потребителя среда .

DG-VET Пакет с инструменти и практики за учители/обучители в ПОО и институциите, отговорни за въвеждане на закони и практики ще има следното предназначение:

▫️ Ще осигури наличието и устойчивостта на резултатите от проекта;

▫️ Ще осигури възможно най-високото ниво на международна преносимост и споделеност на инструментите, материалите и методологиите, разработени в рамките на проекта.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive