Партньорството

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Гърция, специализирана в областта на изследванията и иновациите. Нашите действия целят да подобрят икономическото и социалното сближаване на европейските общества, докато нашата цел е да намерим решения за новите иновационни предизвикателства, да постигнем растеж, устойчивост и да увеличим максимално въздействието върху обществото. Философията на организацията за постигане на тези цели се основава на разработването на „методологии за ко-създаване“ и „принцип на четворната спирала“. Ангажирането на заинтересованите страни от индустрията, науката и обществото има за цел да създаде връзки между бизнеса, академичните среди и гражданските участници, за да се развие комбинация от знания, умения, инструменти, ценности и мотивация. Крайната цел е позитивното влияние в местните общества и успеха на най-високо ниво според принципите и концепциите за социалната иновация.

Институтът за професионално обучение AKMI е основан през 1989 г. и днес е един от водещите институти за професионално обучение в Гърция с повече от 37 500 m2 инфраструктура в различни градове в Гърция, включително един от най-профилираните Кампуси в страната. Всяка година ок. 14 000+ активни студенти са записани с цел да изучават една от 107-те специалности, в повече от 340 лаборатории, предлагани в 6 града в Гърция. AKMI SA се надява, че с подходящо образование младежите могат да станат продуктивни, научно ориентирани, широко скроени и идеални граждани на обществото, тъй като обществото е значително повлияно от тази категория хора.

Официалната испанска търговска камара в Белгия и Люксембург е сдружение с нестопанска цел, основано в Брюксел през 1938 г. Камарата играе важна роля в търговските и икономически отношения между Испания, Белгия и Люксембург. Основната му цел е развитието на търговията и инвестициите между Испания и държавите от нейната териториална юрисдикция. Камарата предлага на асоциираните си предприятия широка гама от услуги за насърчаване на търговията, информация, съвети, логистична и административна подкрепа и обучение. Той предоставя основна информация за различните пазари в Испания, Белгия и Люксембург, както и професионални контакти в своята бизнес общност.

Neotalentway е компания от южната част на Испания, която се фокусира върху обучението за заетост и въвеждането на заети и безработни хора, тъй като в днешно време има по-голяма конкурентоспособност в света на труда, по този начин искаме да дадем нова възможност. Neotalentway, роден с идеята предоставяне на обучение на всички нива от гледна точка на личностно развитие, умения и кариерно ориентиране. Нашата основна цел е да благоприятстваме и развиваме талантите на хората. Ние също така предлагаме обучение по предприемачество, управленски умения, комуникация, разрешаване на конфликти и емоционална интелигентност. От друга страна, ние работим в развитието на таланта, базиран на теорията на Хауърд Гарднър за множеството интелигентности, за това как го открива и насърчава правилното развитие чрез обучение и ориентация. Освен това работим и в други области като предприемачество, консултиране за развитие на работа, бизнес оценка, туризъм и развитие на селските райони.

Balkan Bridge е организация, разположена в София, България, която има за цел да обедини обществата на Балканите и да постигне сътрудничество и растеж. Мисията на организацията е да компенсира дефицита на Балканския регион по отношение на професионалното обучение, нет-уоркинг и изследователски дейности с цел трансформиране на Балканите в устойчива екосистема с висококвалифициран човешки капитал и устойчив бизнес модел, способни да се адаптират към нуждите на обществото и глобалните тенденции. За да постигне целите си, Balkan Bridge се специализира в предоставянето на консултантски услуги, обучение за подобряване на професионалните умения на физически лица и корпоративно обучение за бизнеса.

STANDO LTD (STANDOUTEDU) е изследователска и образователна организация със седалище в Кипър, посветена на развитието на научните изследвания и иновациите. В същото време ние сме одобрен център за ПОО, акредитиран от Органа за развитие на човешките ресурси на Кипър. Силата на нашето предприятие се крие преди всичко в нашия висококвалифициран екип и неговата разширена мрежа от международни партньори. Нашите динамични и опитни учени, изследователи и практици са ангажирани с изпълнението на мащабни съфинансирани проекти и си сътрудничат с организации от Кипър и по света. Ние активно участваме в планирането и изпълнението на национални и международни проекти, целящи предоставянето на иновативни решения, които улесняват развитието на хората и сближаването на обществата.

LEVILO е частна организация с нестопанска цел, разположена в Грац, Австрия. LEVILO е основана през 2021 г. и започва работата си с двамата съоснователи. Ние сме доста млада организация. Въпреки това, нейният персонал има повече от 20 години опит в областта на иновациите, технологичните иновации, кръговата икономика, финансите, образованието и обучението, курсовете и програмите за висше образование и начални училища и професионалното обучение.

Squaredev е базирано в Белгия МСП, фокусирано върху AI системи и изследвания. Нашата цел е да използваме технологиите, за да подобрим живота на хората. Ние изследваме изкуствения интелект и изграждаме системи, които предоставят приложим и обясним интелект. Услугите на Squaredev могат да се прилагат в няколко области като електронно здравеопазване, финанси, IIoT и киберсигурност. Използвайки нашия опит в анализа на големи данни, графичните технологии и машинното обучение, ние даваме възможност на нашите продукти с авангардна технология за гарантирани резултати и надеждно вземане на решения. SQD ще участва в техническите разработки на платформата на проекта, като се фокусира върху събирането и анализа на данни и Графики на знания и допринасят за цялостния дизайн, интеграция и тестване на платформата. Всички служители на SQD са участвали от няколко години в проекти по FP6, FP7 и H2020 като координатори на проекти, ръководители на работни пакети, ръководители на проекти или разработчици на софтуер. Следователно SQD има административния и технически капацитет да участва в проекта, като има задълбочени познания за процесите, които трябва да се следват.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive