Разработване на иновативни обучителни материали и методология, повишаващи дигиталните и зелени знания и компетенции на младите хора от селските райони, които нито работят, нито учат, с цел успешната им професионална реализация

Относно проекта

Силната система на професионално образование и обучение (ПОО) все повече се разглежда като предпоставка за преодоляване на настоящата икономическа криза в Европа. Тъй като са третирани като „беден роднина“ на системите за образование и обучение, политиците сега признават, че ПОО не само играе ключова роля за интегрирането на младите хора на пазара на труда, но също така предоставя уменията и компетенциите, които са от съществено значение за иновациите и предприемачеството.

Очаквани резултати

Резултат от проекта 1

Събиране на данни, профилиращи NEETs  и DaGE (дигиталните и зелените сектори в икономиката) на национално и европейско ниво

Резултат от проекта 2

Земеделие 4.0: Оборудване на младите NEETs с фундаментални цифрови и зелени умения

Резултат от проекта 3

Геймифицирана платформа за електронно обучение на DG-VET и онлайн общност

Резултат от проекта 4

DG-VET Пакет с инструменти и практики за учители/обучители в ПОО и институциите, отговорни за въвеждане на закони и практики

Партньорство

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive