Свържете се с нас

Бихме искали да Ви помогнем!

Ето как можете да стигнете до нас.

Информация за връзка

e-mail: dgvet.eu@gmail.com

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive