„Гласове на удовлетвореност“: Реални истории, реални преживявания

Открийте истински и честни препоръки от доволни хора. Потопете се в колекция от проницателни мнения, всяко от които е придружено от очарователна снимка на лицето и неговото мнение за проекта DG-VET.

Потопете се в автентичните гласове на нашата общност, които споделят уникалните си възгледи за високите постижения на нашите резултати и връзката си с нашата работа.

Доверете се на свидетелствата, вижте лицата и проучете техните истории. 🚀 🚀

Нашите членове! 👇🏽

Sergi Queralt , Белгия 🇧🇪

Sergi Queralt е европейски специалист по обществени въпроси с богат опит в областта на социалните въпроси и заетостта. Роден в Барселона, той специализира организационна психология и бизнес администрация. 

Завършва обучението си с магистърска степен по европеистика, следвайки дълбокия си интерес към правенето на европейска политика. От 2015 г. работи в Брюксел в няколко европейски институции и асоциации. От 2022 г. той отговаря за операциите на секретариата на Geopa, Европейската група на професионалните земеделски организации на работодателите.

Anna Nicolaou, Кипър 🇨🇾

Анна е изследовател в областта на екологичното образование и образованието за устойчиво развитие. Работила е в ‚Университета Фредерик‘ и Европейския университет като гост-лектор в преподаването на Eкологично образовнаие. 

Нейните изследователски интереси са насочени към проектирането и прилагането на програми за опазване на околната среда и устойчиво развитие във формалното, неофициалното и неформалното образование и в професионалното развитие на индивидите в ЕЕ/ОУР. Тя предоставя консултации и съвети на компании за това как да станат екологично, социално и икономически устойчиви. Тя е автор на различни образователни материали по проблемите на устойчивото развитие. Тя е публикувала и представяла работата си в международни научни списания за EE/ESD и на международни конференции. Била е част от научния екип в подготовката на Националната стратегия за ЕЕ/ОУР в Кипър. 

Тя има дългогодишен опит в областта на ЕЕ/ОУР и в обучението на студенти, учители, лица, компании и различни целеви групи по въпроси на ЕЕ/ОУР, както и в разработването и прилагането на учебни програми. В момента работи в Педагогическия институт на Кипър към Департамента по образование за устойчиво развитие.

Sandrine Quoibion, Белгия 🇧🇪

Експерт в дигиталната бизнес трансформация

Мениджър на програмите „Digital Wallonia 4 Business“ и „Земеделие на бъдещето“.

Допринася за развитието и еволюцията на цифровата стратегия за стимулиране на развитието на цифровия селскостопански сектор във Валония.

Отговаря за прилагането на стратегически мерки за оптимизиране на работата на валонските компании чрез приемането на цифрови технологии в селското стопанство

Lorenzo Mari, Люксембург 🇱🇺

Дигитален иноватор води устойчива трансформация на селското стопанство като сила зад LandFriend .

С опит в технологичното предприемачество и управление на ИТ, Мари създаде LandFriend в Хърватия чрез финансиране по Еразъм+. Сега той управлява динамичен екип, който революционизира връзките фермер-потребител в цяла Европа. Страстен към технологиите и устойчивостта на земеделието, Мари се стреми към дигитална революция в земеделието.

Alicia Gabán Barrio, Европа 🇪🇺

Alicia Gabán Barrio – Комуникационен мениджмънт и проекти

EARLALL – Европейска асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот

 

Алисия Габан Барио се присъедини към Европейската асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот като комуникационен мениджмънт  и проекти през 2022 г. Нейната роля е да отговаря за комуникационната стратегия на EARLALL и комуникационните дейности на проекта LCAMP: Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs , наред с други. Преди това е работила за множество разнообразни европейски асоциации в секторите на медиите, бизнеса, образованието и околната среда. Има над шест години професионален опит в областта на корпоративните комуникации и проекти, финансирани от ЕС. По-специално, тя е работила за Европейския форум за техническо и професионално образование и обучение ( EfVET ), където придобива добро разбиране за европейското професионално образование и обучение и политиките за учене през целия живот и управлението на проекти на ЕС. Алисия има магистърска степен по комуникационни и медийни изследвания от Vrije Universiteit Brussels (VUB, Белгия) и бакалавърска степен по журналистика от Complutense Мадридски университет (Испания). Тя говори свободно испански, английски и френски.

Daniel Holzer, Австрия 🇦🇹

Даниел Холцер, далновиден професионалист в управлението на устойчивостта и иновациите, в момента обогатява екипа на bit management Beratung GmbH като ръководител на бизнес звено PROCEED. Неговото академичен път, включително магистърска степен по глобални изследвания и текуща интердисциплинарна докторска програма в университета Карл-Франценс, Грац, се фокусира върху разнообразните възприятия и приложения на практиките на кръговата икономика в различни индустриални сектори.

С богат опит в управлението и изпълнението на разнообразни проекти като Еразъм+, Interreg и FFG, опитът на Даниел е в кръговото бизнес консултиране, услуги и разработване на проекти. Ролята му в PROCEED подчертава неговия ангажимент за напредък на устойчиви бизнес модели и насърчаване на иновациите в индустрията.

Krasimira Damyanova, България 🇧🇬

Красимира е завършила Икономически университет – Варна като най-иновативния университет в България. Това е първото висше търговско училище в България. Нейната бакалавърска степен е обща икономическа теория, a нейната магистърска степен е икономика на селското стопанство.

Красимира има опит в различни области, всички свързани с основните дигитални, зелени и маркетингови умения във водещите сектори на националната икономика.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive