Η Σύμπραξη

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ ιδρύθηκε το 1989 και είναι ένα από τα κορυφαία Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ετησίως εγγράφονται περίπου 3.000 σπουδαστές με σκοπό να μελετήσουν μία από τις 96 ειδικότητες που προσφέρονται. Στόχος του Ινστιτούτο ΑΚΜΗ είναι να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Το Επίσημο Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση, που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1938. Το Επιμελητήριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ισπανίας, Βελγίου και Λουξεμβούργου. Κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της Ισπανίας και των κρατών που υπάγονται στην εδαφική της δικαιοδοσία. Το Επιμελητήριο προσφέρει στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προώθησης του εμπορίου, πληροφόρησης, συμβουλών και υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες αγορές στην Ισπανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, καθώς και επαγγελματικές επαφές στην επιχειρηματική της κοινότητα.

Η Neotalentway είναι μια εταιρεία από τη νότια Ισπανία που εστιάζει στην εκπαίδευση για απασχόληση και την εισαγωγή εργαζομένων και ανέργων, επειδή στις μέρες μας υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στον κόσμο της εργασίας, επομένως, θέλουμε να δώσουμε μια νέα ευκαιρία. Η Neotalentway γεννήθηκε με την ιδέα παροχής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα από την άποψη της προσωπικής ανάπτυξης, των δεξιοτήτων και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο κύριος στόχος μας είναι να ευνοήσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες ταλέντων στους ανθρώπους. Επίσης, παρέχουμε εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, διαχειριστικές δεξιότητες, επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων και συναισθηματική νοημοσύνη. Από την άλλη πλευρά, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του ταλέντου, με βάση τη Θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσύνης του Howard Gardner, σχετικά με το πώς το εντοπίζει και προωθεί τη σωστή ανάπτυξη με εκπαίδευση και προσανατολισμό. Επιπλέον, εργαζόμαστε σε άλλους τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η συμβουλευτική για την ανάπτυξη της εργασίας, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων, ο τουρισμός και η αγροτική ανάπτυξη.

Το Balkan Bridge είναι ένας οργανισμός που στοχεύει να φέρει κοντά τις κοινωνίες των Βαλκανίων και να επιτύχει συνεργασία και ανάπτυξη. Αποστολή του οργανισμού είναι να καλύψει τα κενά της περιοχής των Βαλκανίων σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη δικτύωση και τις ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο να μετατρέψει τα Βαλκάνια σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα με ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης και επιχειρήσεις ικανές να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κοινωνίας και Οι παγκόσμιες τάσεις. Για την επίτευξη των στόχων της, η Balkan Bridge παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ιδιώτες και εταιρική εκπαίδευση για επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των ομάδων

Η STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε ταυτόχρονα ένα εγκεκριμένο Κέντρο ΕΕΚ διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Η δύναμη της επιχείρησής μας έγκειται πρωτίστως στην άριστα καταρτισμένη ομάδα μας και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών.

LEVILO είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Γκρατς της Αυστρίας. Η LEVILO ιδρύθηκε το 2021 και ξεκίνησε το έργο της με τους δύο συνιδρυτές της. Είμαστε ένας αρκετά νέος οργανισμός. Ωστόσο, το προσωπικό του έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην καινοτομία, την τεχνολογική καινοτομία, την κυκλική οικονομία, τη χρηματοδότηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα διαδικτυακά μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημοτικά σχολεία, καθώς και την κατάρτιση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η Squaredev είναι μια ΜΜΕ με έδρα το Βέλγιο και επικεντρώνεται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στην έρευνα. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Ερευνούμε την τεχνητή νοημοσύνη και κατασκευάζουμε συστήματα που παρέχουν ευέλικτη και εξηγήσιμη νοημοσύνη. Οι υπηρεσίες του Squaredev μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, ο χρηματοοικονομικός τομέας, το IIoT και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας σε Big Data Analytics, Graph Technologies και Machine Learning, ενισχύουμε τα προϊόντα μας με τεχνολογία αιχμής για εγγυημένα αποτελέσματα και αξιόπιστη λήψη αποφάσεων. Η SQD θα συμμετάσχει στις τεχνικές εξελίξεις της πλατφόρμας του έργου, εστιάζοντας στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και Γράφει Γνώση και συμβάλλει στη συνολική σχεδίαση, ενσωμάτωση και δοκιμή της πλατφόρμας. Όλοι οι υπάλληλοι της SQD έχουν συμμετάσχει για αρκετά χρόνια σε έργα FP6, FP7 και H2020 ως συντονιστές έργων, επικεφαλής πακέτων εργασίας, διαχειριστές έργων ή προγραμματιστές λογισμικού. Ως εκ τούτου, η SQD έχει τη διοικητική και τεχνική ικανότητα να συμμετάσχει στο Έργο, έχοντας σε βάθος γνώση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive