Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογία για την υποστήριξη της ανάπτυξης εμπορεύσιμων ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων των νέων της ομάδας NEET (όχι σε εκπαίδευση, απασχόληση, ή κατάρτιση) από αγροτικές περιοχές για να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους.

Σχετικά με το Έργο

Ένα ισχυρό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) θεωρείται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για την υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Από το να αντιμετωπίζονται ως «φτωχός συγγενής» των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν τώρα ότι η ΕΕΚ όχι μόνο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά παρέχει επίσης τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα Έργου 1

Συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό του προφίλ των NEET και των τομέων DaGE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αποτέλεσμα Έργου 2 

Agriculture 4.0: Εξοπλισμός νέων NEET με βασικές και προηγμένες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Αποτέλεσμα Έργου 3

Παιχνδιποιημένη e-learning πλατφόρμα DG-VET & online κοινότητα

Αποτέλεσμα Έργου 4

Εργαλειοθήκη του DG-VET για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές και υπεύθυνους πολιτικής χάραξης

Συνεργασία

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive